ΚΑΦΕΔΕΣ

Cappuccino

Cappuccino Freddo

Cappuccino Decaffeine

Cappuccino Latte

Cappuccino Latte Διπλό

Cappuccino Grande

Mochaccino

Mochaccino Freddo

Freddoccino

Ελληνικός

Ελληνικός Διπλός

Frio (Ελληνικός Κρύος)

Espresso

Espresso Διπλός

Espresso Freddo (2 δόσεις)

Espresso Freddo ΜΑΧΙ(4 δόσεις)

Americano

Affogato

Correto

Macchiato

Irish Coffee

Καφές Φίλτρου

Καφές Φίλτρου Διπλός

Frenchy (Καφές Φίλτρου κρύος)

Frenchy Αφρόγαλα

Νες Καφέ

Φραπέ

Φραπέ Decaffeine

Φραπέ Παγωτό

Όλες οι συνταγές είναι μοναδικές, εξελίχθηκαν μέσα σε αυτά τα 17 χρόνια εμπειρίας και συνεχώς προσαρμόζονται στις νέες τάσεις.
Σε κάθε De-Tox Café απολαμβάνετε την ίδια ποιότητα των υπηρεσιών μας, αφού οι άνθρωποι μας εκπαιδεύονται από ειδικούς baristas με σκοπό να γίνουν οι συνεχιστές της κουλτούρας μας.

Comments are closed.