Οι άνθρωποί μας
Επενδύουμε στη γνώση και στην εξέλιξη των baristas

Οι άνθρωποί μας

Η γλυκιά καλημέρα του De-Tox

Επενδύουμε στη γνώση και στην εξέλιξη των baristas, γι’ αυτό οι άνθρωποί μας παρακολουθούν συνεχή σεμινάρια για πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση για να γνωρίζουν όλες τις νέες τάσεις στον καφέ.

Ακολουθούμε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για να μεταδίδουμε μια συνολική παιδεία και κουλτούρα.

Επενδύουμε σε άτομα που έχουν θέληση για γνώση και διάθεση για εξέλιξη, άτομα που διψούν να ζήσουν νέες εμπειρίες σε άριστα συγκροτημένο επαγγελματικό περιβάλλον. Προσλαμβάνουμε άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.

Στα De-Tox μας αρέσει να χαμογελάμε!

Οι άνθρωποί μας