Αποστολή μας είναι...

Αποστολή

Στόχοι και αξίες

  • Να διατηρήσουμε την ποιότητα του καφέ στα πιο υψηλά επίπεδα.
  • Να εξελισσόμαστε ώστε να είμαστε συνεχώς σύγχρονοι και επίκαιροι.
  • Να έχουμε ευχαριστημένους πελάτες και εργαζομένους
  • Να επεκτεινόμαστε και να μεταδώσουμε παντού την κουλτούρα De-Tox.
Αποστολή